Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. Om volwaardig mee te doen in de samenleving is het belangrijk dat inburgeraars de taal leren. Het leren van Nederlands gaat sneller als zij de taal direct kunnen toepassen. Bijvoorbeeld tijdens (vrijwilligers)werk, een stage of via een andere manier van participatie. Ook maken inburgeraars op deze manier kennis met de Nederlandse (werk)cultuur.

Inburgeraars kunnen een duaal traject volgen waarin ze werken en leren combineren. Voor mensen die de Z-route volgen is dit verplicht, voor mensen die de B1-route volgen is het wenselijk. De Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) laat inburgeringsplichtigen in de B1- en Z-route kennismaken met en voorbereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

In het Participatieverklaringstraject (PVT) maken inburgeraars kennis met kernwaarden en basisprincipes van de Nederlandse samenleving. 

Verhalen over statushouders en werk

meer verhalen

Leren in de uitvoering

Divosa faciliteert Community's of Practice Inburgering. Deze groepen bestaan uit professionals die zich bezighouden met inburgering: zoals gemeenten, DUO, COA, taalscholen, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties voor participatie. Samen wisselen zij kennis en ervaring uit over de uitvoering van de Wet inburgering 2021 en zoeken naar oplossingen voor knelpunten. De opbrengsten deelt Divosa met gemeenten, ketenpartners en het Rijk.

Een aantal Community's houdt zich bezig met participatie, duale trajecten en toeleiding naar werk:

Meer informatie

Q&A

  • Wet inburgering in vraag en antwoord
    Divosa verzamelt vragen rond de Wet inburgering 2021 en geeft daar samen met de VNG en het ministerie van SZW antwoord op. In hoofdstuk 4 gaat het over duale trajecten. In hoofdstuk 6 over de MAP en de PVT.
     

Hulpmiddelen

Nieuwsbrief

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering