Over de CoP

  • Looptijd:  vanaf december 2022
  • Thema's: financieel ontzorgen, duale trajecten
  • Communitytrekker: Majinka van Slijpe, Renske Waardenburg

De CoP Achterhoek houdt zich bezig met (de bedoeling van) financieel ontzorgen. Majella Schreurs (beleidsadviseur Inburgering gemeente Lochem) en Linda Hagenauw (projectleider bij TopTaal Groep) nemen enthousiast deel aan de CoP Achterhoek. We stelden hen enkele vragen over de stand van zaken binnen de CoP, over thema’s en tips. Conclusie: maak tijd om met alle partijen die betrokken zijn in de uitvoering van inburgering om tafel te gaan zitten. Dan kom je ergens!

1. Wie doen mee aan de CoP Achterhoek? Zijn inburgeraars ook betrokken? 

‘Aan de CoP Achterhoek doen partijen mee die op welke manier dan ook zijn betrokken bij inburgering. Denk aan gemeenten, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, taalaanbieders en VluchtelingenWerk. Ook sleutelpersonen zijn betrokken. Zij zijn ervaringsdeskundigen waar het gaat om inburgeren en vertegenwoordigen de doelgroep dus op die manier. Binnen de CoP vinden we het belangrijk om inburgeraars ook mee te nemen op specifieke thema’s.’

2. Welk thema / welke thema's diepen jullie uit? 

‘Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we heel veel thema’s op tafel gegooid waarmee we aan de slag zouden willen gaan. Deze thema’s hebben we gerubriceerd. Daarbij hebben we gekeken naar welke thema’s we relatief makkelijk kunnen oppakken en waarmee we hopelijk snel resultaat kunnen boeken. Die thema’s pakken we op. Op dit moment diepen we het thema financieel ontzorgen uit.

We willen samen kijken naar wat binnen organisaties al gebeurt en hoe we dat kunnen samenbrengen. Sluit dit aan bij de behoefte/wensen van de inburgeraars en het idee achter het financieel ontzorgen? Dat houden we zeker in de gaten. Er zijn ook thema’s (lees: knelpunten in de uitvoering) waar wij als CoP niks mee kunnen, maar die we wel belangrijk vinden. Die schuiven we graag door naar andere tafels.’

Linda Hagenauw en Majella Schreurs (CoP Inburgering - Achterhoek)

Linda Hagenauw (links) en Majella Schreurs (rechts) (foto: Lize Kraan)

3. Kun je al tips delen? 

‘Voor het delen van inhoudelijke tips of oplossingsrichtingen is het eigenlijk net te vroeg. We hebben met name eerst geïnventariseerd wat er allemaal speelt. Als we nu al tips zouden moeten delen, dan gaan die over het leren in een netwerk. Want dat bevalt heel goed! Dus:

  1. Als er geen leernetwerk in jouw eigen regio is, zet er dan zelf eentje op! Het geeft je zoveel inzicht in alles wat er ook bij partners komt kijken bij de inburgering. Er ontstaan direct verbindingen die uit deze sessies voortkomen. Maak tijd om inhoudelijk kennis te delen en dossiers te bespreken. Of dit nu binnen een CoP is of op een andere manier. Het is zó waardevol.
  2. Geef je op voor de nieuwsbrief Inburgering in uitvoering van Divosa, zodat je de resultaten van de CoP’s kunt volgen en er je voordeel mee kunt doen.
  3. Zoek contact met iemand die deelneemt aan een CoP en koppel de oplossingsrichtingen terug naar je eigen regio.’

4. Waar gaan jullie mee verder? 

‘Voorlopig zijn we nog zoet met het thema financieel ontzorgen. We hebben ‘huiswerk’ gekregen voor de volgende bijeenkomst om alvast voor jezelf na te gaan wat binnen je als organisatie als ‘de bedoeling van financieel ontzorgen’ wordt gezien, over welke ‘producten’ je daarbij beschikt en wat je lokaal nodig hebt. Bij financiële zelfredzaamheid gaat het immers om een totaalpakket aan middelen vanuit diverse organisaties. De inburgeraar staat centraal en daaromheen is een driehoek gemeente-school-samenwerkingspartners. Gezamenlijk doel is verbetering van financiële zelfredzaamheid.

Daarnaast zijn de leerbaarheidstoets, warme overdracht en meer kansen/mogelijkheden voor jongeren in beeld gebracht. Dus die zullen hierna volgen als thema binnen onze CoP. En dan zijn we vast nog flink wat onderwerpen vergeten.’

width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Video embed"

Dit webinar Schuif aan bij de regionale aanpak statushouders en inburgering van Arbeidsmarktregio Achterhoek belicht de CoP Inburgering - Achterhoek. Welke thema's zijn aan bod gekomen in de CoP? Wat is er samen geleerd? Presentatie door Mirjam Gietema, procesbegeleider van deze CoP. Uitzending was op 9 april 2024.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de Nieuwsbrief Inburgering in uitvoering en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en resultaten uit de CoP's Inburgering.

Contactpersoon