Medewerkers

Jet van Mierlo

projectmedewerker Inburgering

Binnen Divosa ben ik projectmedewerker en werk ik fulltime binnen het project inburgering, samen met mijn team richten wij ons op het faciliteren en stimuleren van het leren in de uitvoering. Mijn voornaamste werkzaamheden zijn het organiseren van bijeenkomsten, helpen bij het ophalen van signalen en vragen vanuit de gemeente over de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Daarnaast hebben we 12 landelijke communities of practice, dat zijn leernetwerken die we zo goed mogelijk met elkaar verbinden en waarbij het leren met elkaar in de uitvoering centraal staat.

Ik heb de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie gedaan en hierna heb ik de master internationale betrekkingen afgerond. Ik ben via mijn stage bij de gemeente Leiden terecht gekomen bij Divosa. En via een aantal leuke gesprekken met verschillende collega’s ben ik binnen Team Inburgering gestart!

Een van de grootste drijfveren is werken in een omgeving waar het maatschappelijk belang centraal staat en waar we ons hard maken voor een eerlijke samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Het geeft mij energie om van en met mijn collega’s en anderen te leren. Het is bijzonder hoeveel positieve impact wij als vereniging kunnen hebben bij gemeenten en daarbuiten door bijvoorbeeld kennisuitwisseling te faciliteren en mensen de ruimte te bieden om van elkaar te leren. Dit is iets wat ik dagelijks binnen mijn werkzaamheden terug zie en wat mij inspireert.

Je kan me bellen voor:

Foto Jet van Mierlo