Projecten

Hoofdzaak } Werk

Sterk door Werk

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid toeleiden naar betaald en duurzaam werk; dat is het doel van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk. Vanaf 2023 starten elk jaar in ieder van de 35 arbeidsmarktregio's tenminste 100 begeleidingstrajecten voor 100 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat zijn minimaal 3.500 nieuwe (re-)integratietrajecten per jaar.

In het project werken ggz-instellingen, gemeenten, het UWV en werkgevers binnen de arbeidsmarktregio’s samen om dit doel te bereiken. Divosa neemt deel namens de gemeenten. Hoofdzaak } Werk ondersteunt en faciliteert de regio’s met het inrichten van de samenwerking en een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces. Elke arbeidsmarktregio heeft een regionale projectleider: de procesregisseur. Bekijk het overzicht van de regisseurs per arbeidsmarktregio.

Informatie voor verschillende doelgroepen

IPS biedt zowel inwoners als samenleving perspectief

Eerst iemand plaatsen in werk, dan trainen. Dat is de kern van het begeleidingstraject IPS voor mensen met een psychische aandoening. Volgens Divosa-projectcoördinator Cris Bergmans zit er in de methodiek veel meer potentie in dan op het eerste gezicht lijkt. Het levert voordeel op voor zowel inwoner als samenleving.

lees meer

Contact

Het landelijk projectbureau van Hoofdzaak } Werk is ondergebracht bij Divosa. Jan Markerink (projectleider) en Cris Bergmans (projectcoördinator) zijn bereikbaar via hoofdzaakwerk@divosa.nl