Meedoen

Loonkostensubsidie

Veel werkgevers staan open voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor wie niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan een werkgever loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente van de medewerker. De gemeente vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon, tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Loonkostensubsidie is een belangrijk instrument om te komen tot een inclusieve(re) arbeidsmarkt.

Preferent proces loonkostensubsidie. Waarom is het er en hoe werkt het?

width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Video embed"

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt