Bestaanszekerheid

Energietoeslag

In het najaar van 2022 heeft naar schatting een derde van de huishoudens in Nederland moeite om de energierekening te betalen door de alsmaar oplopende energieprijzen. Daardoor lopen steeds meer mensen het risico om schulden te maken. Het bevorderen van bestaanszekerheid kan er op lange termijn voor zorgen voor dat ook mensen met een lager inkomen hun energierekening kunnen (blijven) betalen. Om mensen met lage en middeninkomens snel te ondersteunen heeft het Rijk een aantal energiemaatregelen afgekondigd, waaronder de energietoeslag. Gemeenten voeren die regeling uit. Divosa ondersteunt gemeenten bij de uitvoering daarvan.

width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Video embed"

Gemeenten kunnen aan de slag met het uitkeren van de energietoeslag 2023. In dit webinar van 11 oktober 2023 worden de belangrijkste vragen beantwoord van gemeenten over de uitvoering van de wet. Met bijdragen van het ministerie van SZW, Stimulansz en Bureau Bartels.

Vraag en antwoord energietoeslag

Bekijk de meestgestelde vragen met antwoorden over de energietoeslagregeling, zoals: welke bevolkingsgroepen hebben recht op de energietoeslag, wat is de rol van het Inlichtingenbureau en met welke zaken je te maken kunt krijgen bij de uitvoering van de regeling?

Aanvullende energiemaatregelen

Op Prinsjesdag 2022 kondigde het kabinet een aantal aanvullende energiemaatregelen aan. Een aantal daarvan wordt al uitgevoerd, andere zijn nog in ontwikkeling.

Laatste nieuws

naar overzicht actueel

Contactpersoon

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden