Bestaanszekerheid

Energietoeslag

In het najaar van 2022 heeft naar schatting een derde van de huishoudens in Nederland moeite om de energierekening te betalen door de alsmaar oplopende energieprijzen. Daardoor lopen steeds meer mensen het risico om schulden te maken. Het bevorderen van bestaanszekerheid kan er op lange termijn voor zorgen voor dat ook mensen met een lager inkomen hun energierekening kunnen (blijven) betalen. Om mensen met lage en middeninkomens snel te ondersteunen heeft het Rijk een aantal energiemaatregelen afgekondigd, waaronder de energietoeslag. Gemeenten voeren die regeling uit. Divosa ondersteunt gemeenten bij de uitvoering daarvan.

Handreiking eenmalige energietoeslag 2023

Deze handreiking is een informatiebron en naslagwerk voor gemeenten en biedt achtergrondinformatie, handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering.

lees meer

Vraag en antwoord energietoeslag

Bekijk de meest gestelde vragen met antwoorden over de energietoeslagregeling, zoals: wie heeft recht op de energietoeslag, hoe zit het met inwoners met blokverwarming en wij hebben een tekort op het budget van de energietoeslag 2022, kunnen wij ergens terecht?

Aanvullende energiemaatregelen

Op Prinsjesdag 2022 kondigde het kabinet een aantal aanvullende energiemaatregelen aan. Een aantal daarvan wordt al uitgevoerd, andere zijn nog in ontwikkeling.

Contactpersoon

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden