Bijeenkomsten van Divosa

Project Screening en matching

Best practices uit de regio

Maatschappelijke meerwaarde bij arbeidsintegratie

Inspiratiesessie

Organisatieontwikkeling van werkgeversdienstverlening

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Commissie Handhaving

Regio Oost: directeurenoverleg

Symposium

Ruimte voor professionals: een kwestie van leiderschap

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Training

Van individueel naar groepsgewijs werken (voorjaar 2018)

Commissie Handhaving

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Divosa Voorjaarscongres 2018

Commissie Handhaving

Regio Oost: directeurenoverleg

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Commissie Handhaving

Regio Oost: directeurenoverleg

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Commissie Handhaving

Filter de bijeenkomsten