Bijeenkomsten van Divosa

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks 2018

Kennis- en participatiefestival

Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Beroepsvereniging voor Klantmanagers & Divosa

Dag van de Uitvoering - Gouda

Lef en vertrouwen

Divosa Voorjaarscongres 2018

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De zelfredzaamheidszeepbel

Beroepsvereniging voor Klantmanagers & Divosa

Dag van de Uitvoering - Groningen

Divosa Vrijdag

Alles wat je hoort te weten… over het IBP

Commissie Handhaving

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord-Holland en Holland Rijnland

Kennissessie NVSI en Divosa

Regie op personen met verward gedrag

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid-Holland en Drechtsteden

Beroepsvereniging voor Klantmanagers & Divosa

Dag van de Uitvoering - Eindhoven

Regio Oost: directeurenoverleg

Regio Zuid-Holland: directeurenoverleg

Programma Leiderschap in het sociaal domein

Regio Zuid

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord en Twente

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid

KWI Congres 2018

Arbeidsmarkt 2025: Perspectieven voor iedereen?!

Beroepsvereniging voor Klantmanagers & Divosa

Dag van de Uitvoering - Deventer

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Midden

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De veranderingsbubbel

Commissie Vakmanschap

Beroepsvereniging voor Klantmanagers & Divosa

Dag van de Uitvoering - Hilversum

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De nabijheidszeepbel

Commissie Vakmanschap

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Regio Zuid: Directeurenoverleg

VNG

PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De netwerksturingsbubbel

Commissie Handhaving

Regio Oost: directeurenoverleg

Regio Zuid-Holland: directeurenoverleg

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De zeepbellen en bubbels voorbij (werkcollege)

Regio Zuid

Commissie Vakmanschap

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord-Holland en Holland Rijnland

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid-Holland en Drechtsteden

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord en Twente

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Midden

Commissie Handhaving

Commissie Vakmanschap

Filter de bijeenkomsten