Projecten

Community of Practice Gewogen Maatwerk

lees meer over de CoP Gewogen Maatwerk

Welkom bij de CoP Gewogen Maatwerk! In deze CoP buigen gemeenten zich samen met TNO, Tilburg University, de Hogeschool Rotterdam, Divosa en SAM zich over de vraag hoe we samen de re-integratie kunnen verbeteren. We doen dit door in community's complexe vraagstukken uit de uitvoeringspraktijk ín die praktijk uit te diepen. Zo ontwikkelen we samen kennis waar die praktijk echt iets aan heeft. Op deze pagina vind je informatie over de verschillende CoP’s, de theoretische fundering ervan en ervaringsverhalen van deelnemers.

Re-integratie steeds beter maken

Jaarcongres CoP Gewogen Maatwerk

Hoe kunnen we het vakgebied van re-integratie verder professionaliseren? Zodat we het beter kunnen doen voor mensen in kwetsbare situaties? Daarover ging het tijdens het Jaarcongres van de CoP Gewogen Maatwerk. Alvast één tip van key-note speaker Paul van der Aa: zonder visie wordt het niets.

lees meer
Foto van Paul van der Aa

Praktijkverhalen

In de Community of Practice Gewogen Maatwerk werken gemeenten, hoger onderwijs en wetenschap samen aan een effectievere uitvoeringspraktijk. Wat heeft het hen opgeleverd? De deelnemers aan de CoP vertellen.

lees meer

Contactpersoon

Bente Schöttelndreier

projectleider Leren en ontwikkelen