Hoe begeleid je mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam en voor hen waardevolle participatie? De antwoorden op deze maatschappelijke vraag zijn divers en uiteenlopend. Met de thema-CoP Leidende gedragsprincipes willen we er inzicht in krijgen welke rol de bejegening en houding van de professional speelt bij de effectiviteit van de begeleiding.

Leidende gedragsprincipes (LGP’s) kun je opvatten als overtuigingen (gebaseerd op practice en evidence-based handelingsperspectieven) over effectieve begeleiding. Het beschrijft de (vaak impliciete) gedragsprincipes over hoe en waarom we denken dat de gewenste (gedrags)verandering bij mensen kan plaatsvinden, getoetst aan wetenschappelijke inzichten.

Breed draagvlak

De thema-CoP Leidende gedragsprincipes heeft de ambitie de inhoud van LGP’s sneller en met een breed draagvlak in organisaties te formuleren. Zo kan duidelijk worden in hoeverre LGP’s bijdragen aan de effectiviteit van de re-integratieondersteuning.

We onderzoeken in deze thema-CoP of, welke, en hoe LGP’s een positief effect kunnen hebben op de dienstverlening. Het gaat dan zowel om werkplezier voor de professional als om hoe werkzoekenden de ondersteuning ervaren en of het werkt Dat doen we vanuit het perspectief van de cliënt, de professional, de organisatie en de wetenschap.