Home

Leren en ontwikkelen

Steeds meer gemeenten werken vanuit lerende organisaties in het sociaal domein. Leidinggevenden hebben een cruciale rol in het versterken van die lerende praktijk. Zij kunnen hun medewerkers stimuleren om methodisch te werken en (wetenschappelijk) onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren en weer bij te sturen en daarmee te kunnen ‘doen wat nodig is’ voor inwoners in kwetsbare situaties.

Divosa brengt leidinggevenden bij elkaar en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van visie en leiderschap hierin. Divosa ontwikkelt zo samen met haar leden kennis die relevant is voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk in het sociaal domein.

Bente Schöttelndreier

projectleider Leren en ontwikkelen