Dienstverlening

Gebiedsgericht werken

In achterstandswijken zijn onevenredig veel problemen op het gebied van gezondheid, criminaliteit en armoede. Divosa gelooft dat gebiedsgericht werken helpt om kansenongelijkheid in deze wijken tegen te gaan. Daarvoor hebben gemeenten beleidsvrijheid en ontschotte budgetten nodig. Divosa pleit er bij het Rijk voor om systeembeperkingen weg te nemen. Ook ondersteunt Divosa haar leden bij het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak en het ontwikkelen van business cases over gebiedsgericht werken.

In gebiedsgericht werken komen verschillende beleidsterreinen samen. De Rijksoverheid benadert deze verschillende terreinen vaak gescheiden en vanuit verschillende departementen. Als gemeenten gebiedsgericht willen werken, zorgt deze verkokerde benadering in de praktijk voor knelpunten. Bijvoorbeeld door gelabelde budgetten en wettelijke randvoorwaarden. Divosa pleit er bij het Rijk voor om deze systeembeperkingen weg te nemen.

Divosa ziet in een gebiedsgerichte aanpak een manier om een integrale beleidsvisie in de praktijk te brengen, juist daar waar het het hardst nodig is. Door in deze manier van werken te investeren, kunnen gemeenten bestaanszekerheid herstellen, kansengelijkheid vergroten en gezond leven makkelijker maken. De lokale samenwerking die dan ontstaat kan leiden tot minder zorgkosten, minder langdurige werkloosheid en minder dakloosheid.

 

Laatste nieuws

naar overzicht actueel

Contactpersoon