Dienstverlening

Integraal samenwerken

Bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven voor iedereen zijn grote maatschappelijke opgaven die vragen om een samenhangende aanpak. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Maar verschillende wetten staan hun integrale dienstverlening vaak in de weg. Divosa vindt het belangrijk dat de uitvoering leidend wordt in beleid en wetgeving. Divosa organiseert bijeenkomsten waar leden van en met elkaar leren. De input daarvan gebruikt Divosa om te pleiten bij het Rijk voor de juiste randvoorwaarden voor de uitvoering.

lees meer over Integraal samenwerken

De winst van het sociaal domein

Propositie

In de propositie 'De winst van het sociaal domein' vragen de gemeentelijke netwerken G4, G40, M50, P10, en NDSD, VNG en Divosa de aandacht van het Rijk voor 3 opgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Het zijn grote opgaven die sterk met elkaar samenhangen en daarom een langjarige en niet vrijblijvende samenwerking van de overheid en alle maatschappelijke partners in en rondom het sociaal domein vragen.

lees meer

Contactpersoon

Denis Koets

procesmanager Jeugd & jongeren en Laaggeletterdheid