Bestaanszekerheid

Schuldhulpverlening

Zonder schulden kunnen mensen makkelijker meedoen aan de samenleving. Schulden hangen vaak samen met problemen op andere levensdomeinen. Daarom is integrale dienstverlening en samenwerking met andere partijen belangrijk. Gemeenten hebben verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening, waarbij de nadruk moet liggen op preventie.

Divosa zet zich in voor professionalisering van de schuldhulpverlening. Daarnaast helpt Divosa de gemeentelijke praktijk om te leren van elkaar door cijfers en de verhalen erachter te delen.

lees meer over Schuldhulpverlening

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden

Begin april 2020 startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden (toen coronatijden). Deze monitor vormt een beeld van hoeveel financiële hulpvragen er op gemeenten afkomen en in hoeverre gemeenten tijd, capaciteit en middelen hebben om hulp te bieden.

lees meer

Monitor Vroegsignalering Schulden

De Monitor Vroegsignalering Schulden – in de vorm van een dashboard, bijeenkomsten en publicaties – ondersteunt gemeenten om vroegsignalering zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.

Laatste nieuws

naar overzicht actueel

Contactpersoon

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden