Veilig en gezond opgroeien

Ondermijning

Gemeenten kunnen mensen in kwetsbare situaties weerbaar maken tegen de verleidingen van het snelle geld van de onderwereld en ondermijnende criminaliteit. Divosa maakt gemeenten bewust van hun positie in het sociaal domein om tot op wijk- en buurtniveau signalen op te pikken en daar wat mee te doen. Divosa heeft een training ontwikkeld voor streetwise sociale frontlijn-professionals om (jonge) inwoners te helpen weerbaar te zijn tegen ondermijnende activiteiten van criminelen. In 2023 wordt de training in 16 gemeenten gegeven.

lees meer over Ondermijning

Opzetten trainingsaanbod ondermijnende criminaliteit en het sociaal domein

Ondermijning

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Divosa een trainingsaanbod op maat ontwikkeld, gericht op de bijdrage van het sociaal domein aan de aanpak van ondermijning. 

lees meer
Foto roltrap

Landelijk beleid

In de zomer van 2022 presenteerde het kabinet een programma om vanuit verschillende ministeries samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in twintig gebieden en 19 steden te verbeteren.

Hennie van Deijck

procesmanager Organisatieontwikkeling