Cruciale rol

Het sociaal domein heeft een cruciale rol bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Niet als ‘crimefighter’, maar voor hulp aan mensen die in kwetsbare situaties terechtgekomen zijn. Criminelen richten zich graag op mensen in deze omstandigheden. Mensen met schulden, jongeren die willen meedoen: ze worden verleid door het snelle geld van de onderwereld. Wie precies dader is en wie het slachtoffer, is maar de vraag.

Complexe opgave

Het sociaal domein staat voor de complexe opgave om inwoners te beschermen tegen ondermijnende criminaliteit en ze een uitweg te bieden als ze erin terecht gekomen zijn. Daarbij is samenwerking met het veiligheidsdomein onmisbaar. In de praktijk dringen zich rond dit thema dilemma’s op. Hoe ga je om met die dilemma’s? Op welke punten betrek je je collega’s? Welke rol speelt de AVG? Divosa ondersteunt gemeenten bij deze vragen met een trainingsaanbod op maat, kennis, informatie en verhalen uit de praktijk. 

Systemisch kijken

Het sociaal domein kan ondermijning niet oplossen, maar is wel onmisbaar voor het vinden van een oplossing. Preventie en repressie gaan altijd samen bij de aanpak van ondermijning. Het gaat om perspectief bieden en grenzen stellen. Systemisch kijken is nodig voor een complete aanpak. Het gaat niet alleen om het slachtoffer en de dader, er is ook aandacht nodig voor de omgeving en het systeem waarin mensen leven en werken. Er is op dit moment nog weinig kennis over en ervaring met de positie van slachtoffers, de combinatie slachtoffer-/daderschap en over het perspectief bieden aan daders en slachtoffers.