Financiën

Financiën jeugdzorg

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Het gaat om taken voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De overheveling van taken ging gepaard met een korting op de middelen van structureel 450 miljoen euro. De meeste gemeenten kampen met een groot gat tussen hun begrote uitgaven voor de jeugdzorg en de daadwerkelijke uitgaven.

lees meer over Financiën jeugdzorg

Sturen op de jeugdzorg? Wees een octopus!

We verlenen steeds meer jeugdzorg, voor steeds hogere kosten. Een eenduidige uitweg is er niet. Hoe ga je daarmee om als gemeente? Door te sturen als een octopus.

lees meer
Ai gegenereerde foto van een octopus

Contactpersoon

Denis Koets

procesmanager Jeugd & jongeren en Laaggeletterdheid