Nieuws

Cedris-onderzoek voedt twijfel over noodzaak loondispensatie

donderdag 22 maart 2018

Gemeenten vragen zich sterk af of invoering van loondispensatie een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengt. Hoewel het Cedris-onderzoek zich richt op werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking op basis van loonkostensubsidie (LKS) in dienst hebben, voeden de uitkomsten de twijfel. Een belangrijk ander argument is dat LKS bijdraagt aan volwaardig, gemotiveerd en duurzaam werknemerschap. Daarom pleit Divosa ervoor om loonkostensubsidie te behouden.

Sprank

Cover Sprank maart 2018

Uit Sprank Maart 2018:

Technologie een kans voor mensen met een beperking?
Nieuwkomers dromen van een eigen zaak
Samen? Of toch ieder voor zich?
‘Veel leed is te voorkomen, maar wie pakt die rol?’

Wat is Sprank?