Bestaanszekerheid

Rechtshulp en rechtsbescherming

Iedereen moet kunnen rekenen op passende sociaaljuridische hulp en een overheid die de rechten van haar inwoners beschermt, bijvoorbeeld bij levensgebeurtenissen. Vaak spelen er meer problemen en is domeinoverstijgende hulp nodig. Goede samenwerking tussen gemeenten, sociale en juridische organisaties is nodig om problemen te voorkomen en te zoeken naar mensgerichte oplossingen.

Divosa zich samen met Sociaal Werk Nederland in voor persoonlijke en onafhankelijke sociaaljuridische informatie en advies dicht bij huis. Ook ondersteunt Divosa gemeenten bij het effectief inzetten van de POK-middelen voor rechtsbescherming en het bouwen en versterken van een domeinoverstijgend lokaal netwerk.

lees meer over Rechtshulp en rechtsbescherming

Samen tot je recht komen

Hoe kunnen het sociaal en juridisch domein beter samenwerken om inwoners te voorzien van de nodige informatie, advies en ondersteuning? In de publicatie ‘Samen tot je recht komen’ vind je geleerde lessen uit het project ‘Rechtshulp en sociaal domein’ en praktische handvatten voor gemeenten om hiermee aan de slag te gaan.

lees meer
Foto van minister Weerwind in gesprek met professionals van Weener XL

Laatste nieuws

naar overzicht actueel

Contactpersoon

Nikki Lübeck

programmamanager Robuuste rechtsbescherming en Rechtshulp en sociaal domein