Medewerkers

Nikki Lübeck

programmamanager Robuuste rechtsbescherming en Rechtshulp en sociaal domein

Als projectcoördinator rechtshulp en programmamanager rechtsbescherming werk ik op het snijvlak van het juridisch en het sociaal domein. Het is belangrijk dat het recht beter toegankelijk wordt, zeker voor mensen in kwetsbare situaties. Daarvoor is een stelselvernieuwing van rechtsbijstand noodzakelijk. En een sterkere samenwerking tussen gemeenten, juridische instanties en andere partners. Daar zet ik me elke dag voor in.

Ik wil mensen in kwetsbare situaties graag helpen. Om die reden ging ik een sociaal-juridische opleiding volgen en ging ik aan de slag ik in diverse juridische functies. Ik ben ervan overtuigd dat de dienstverlening van de overheid beter moet en kan. Als projectleider in het juridisch domein werkte ik al veel samen met gemeenten. De stap naar Divosa voelde dan ook logisch. Ik werk nu aan hetzelfde doel, maar dan vanaf de andere kant.

Het leuke aan Divosa is dat we allemaal Nederland een beetje beter willen maken. Zeker voor mensen die het niet makkelijk hebben. Ik word er blij van als ik met andere professionals ideeën kan uitwisselen, we van elkaar leren en nieuwe oplossingen  ontdekken. 

Waar je mij voor kunt bellen

Voor alle vragen over het juridisch domein, de stelselvernieuwing van rechtsbijstand, voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten en schuldhulp, sociaal raadslieden en het juridisch loket.

Foto Nikki Lubeck