De Divosa Benchmark is het instrument waarmee gemeenten hun resultaten op gebied van Werk & Inkomen, Statushouders & Inburgering en Armoede & Schulden kunnen meten en vergelijken. 

Hoe presteert je gemeente op gebied van werk, inkomen, statushouders, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmark geeft actuele cijfers van je uitvoering én helpt je die te duiden. Je gegevens worden gepresenteerd in heldere rapportages, grafieken en infographics. En op een besloten online platform kun je zelf 24/7 analyses en vergelijkingen doen. In speciale benchlearnbijeenkomsten ga je in gesprek met andere deelnemende gemeenten over het verhaal achter de cijfers.

Al meer dan 220 gemeenten doen mee. Jij ook? Kijk voor alle informatie en aanmelden op divosa-benchmark.nl

Divosa Benchmark Werk en Inkomen • Jaarrapportage 2022

Divosa Benchmark

De Divosa Benchmark Werk & Inkomen Jaarrapportage 2022 is gebaseerd op cijfers van 226 deelnemende gemeenten. Zij vertegenwoordigen 85% van het bijstandsbestand en twee derde van alle gemeenten.

lees meer

Contactpersoon