De Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering brengt de situatie rond statushouders in jouw gemeente in beeld.

De Benchmark Statushouders & Inburgering geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel statushouders wonen er in mijn gemeente en wie zijn het?
  • Hoeveel statushouders zijn geslaagd voor hun inburgeringsexamen?
  • Wat is de economische positie van statushouders in mijn gemeente?

Wat biedt de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering?

  • Twee keer per jaar een volledig beeld van je prestaties op het gebied van statushouders (o.a. bijstand, werk, scholing en inburgering).
  • Inzicht in je eigen beleid en de vergelijking met ruim 160 andere gemeenten.
  • Het aanleveren van gegevens loopt automatisch via het CBS.

Contactpersoon