Bestaanszekerheid

Vereenvoudiging sociaal stelsel

Het huidige sociale stelsel is te complex. Inwoners hebben met te veel regelingen te maken, wat leidt tot stress, gezondheidsproblemen en een teruglopend vertrouwen in de overheid. Om ervoor te zorgen dat mensen rond kunnen komen, plakken gemeenten pleisters met allerlei (tijdelijke) regelingen. Het landelijke sociale stelsel verdient reparatie, vindt Divosa.

Divosa werkt samen met partners aan vereenvoudiging van de sociale zekerheid. Bijvoorbeeld in het programma VIM (Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen) en specifiek op thema’s als de Participatiewet en alleenverdieners. Divosa brengt hier het perspectief in van de gemeentelijke uitvoering: de druk op gemeenten moet omlaag en het stelsel moet voor inwoners én gemeenten eenvoudiger. Daarvoor is nodig:

  • eenvoudigere, flexibele regelgeving 
  • meer autonomie (beleidsvrijheid voor gemeenten)
  • financiering die structureel is (geen incidentele regelingen en dito budgetten)

Contactpersoon

Kim Kruisdijk

procesmanager Bestaanszekerheid, flexibele arbeidsmarkt, ondernemen en experimenten