De Commissie Sociaal Minimum heeft geconcludeerd dat het sociaal minimum in Nederland omhoog moet om ervoor te zorgen dat iedereen kan rondkomen. 

Ook stelt zij dat de balans tussen gemeenten en Rijk is zoekgeraakt: het armoedebeleid van gemeenten kent te grote verschillen. Divosa sluit aan bij het pleidooi van de Commissie, waarin Divosa-directeur Alexandra Bartelds op persoonlijke titel plaats heeft genomen. Dit wisselende armoedebeleid vergroot de ongelijkheid tussen mensen die het al moeilijk hebben.

Het besteedbaar inkomen van veel huishoudens op het sociaal minimum is te laag, waardoor zij niet rond kunnen komen en niet mee kunnen doen aan de samenleving. Zij leven in financiële bestaansonzekerheid. Een door het kabinet ingestelde commissie, waarvan Divosa deel heeft uitgemaakt, heeft daarom geadviseerd om in 2023 nog het besteedbaar inkomen van deze groep te verhogen, voor een deel via een verhoging van het minimumloon en de bijstand.