Home

Veilig en gezond opgroeien

Iedereen moet in Nederland moet gezond, veilig en zonder achterstand kunnen opgroeien en leven. Voor meer dan 200.000 kinderen in Nederland is dat nu niet het geval. Zij komen minder makkelijk mee en gaan daardoor een onzekere toekomst tegemoet. Gemeenten ondersteunen gezinnen in kwetsbare situaties. Ze werken daarvoor samen met ouders, onderwijs en organisaties op het terrein van participatie, welzijn en zorg.

Divosa vindt het vergroten van kansengelijkheid heel belangrijk en ondersteunt haar leden met kennis, netwerk en belangenbehartiging op thema’s als kinderarmoede, jeugdzorg, ondermijning en toegang tot rechtshulp.

Onderwerpen

Denis Koets

procesmanager Jeugd & jongeren en Laaggeletterdheid