Bestaanszekerheid

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Zelfstandigen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun inkomen. Maar als zij financiële problemen hebben, kunnen ze in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De ondernemer kan ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Gemeenten voeren deze regeling uit.

lees meer over Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Verrekenen inkomsten uit parttime ondernemerschap

In deze handreiking van Divosa (2022) beschrijven we wat parttime ondernemen inhoudt en wat de belangrijkste verschillen zijn met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

lees meer

Contactpersoon

Kim Kruisdijk

procesmanager Bestaanszekerheid, flexibele arbeidsmarkt, ondernemen en experimenten