Verrekenen inkomsten uit parttime ondernemerschap

In deze handreiking van Divosa (2022) beschrijven we wat parttime ondernemen inhoudt en wat de belangrijkste verschillen zijn met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

lees meer
kleurvlak lichtroze

Werkwijzers & handreikingen

 • Bbz-ondernemers in beeld
  Muzus en Divosa hebben op basis van uitgebreid onderzoek 6 algemene profielen van Bbz-ondernemers opgesteld. Je kunt hiervan een helder overzicht bestellen, inclusief tips voor begeleiding. (Muzus en Divosa, januari 2019)
   
 • Haal meer uit het Bbz 
  De publicatie gaat in op de visie van de gemeente op het Bbz. Hoe verhoudt het Bbz zich tot re-integratie? Kun je het inzetten als stimuleringsinstrument van ondernemerschap? Daarna komen de verschillende stappen in de dienstverlening aan starters en gevestigde zelfstandigen aan bod: ondernemers bereiken, zo nodig voorbereiden op het ondernemerschap en toetsen en daarna voorzieningen toekennen en eventueel de ondernemers begeleiden. Ten slotte belicht ‘Haal meer uit het Bbz’ debiteurenbeheer en de voordelen van samenwerking bij de uitvoering van het Bbz. (Divosa, 2017)
   
 • Debiteurenbeheer Bbz 
  Te gebruiken bij het debiteurenbeheer van zelfstandigen die steun krijgen vanuit het Bbz. (Divosa, 2017) 
   
 • Selectie Bbz  
  Hierin staat hoe je zelfstandig ondernemers kunt selecteren voor het Bbz. (Divosa, 2017)
   
 • Werkwijzer Ondernemers en schulden 
  De werkwijzer belicht de dienstverlening aan alle ondernemers met schulden: mensen die in hun inkomen voorzien met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Dus niet alleen aan de beginnende en gevestigde ondernemers die aan alle voorwaarden van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voldoen. Schuldhulpverlening aan ondernemers gaat nadrukkelijk verder dan de uitvoering van het Bbz als gemeentelijke taak. Omdat over het Bbz al veel publicaties bestaan, komt dat hier verder alleen zijdelings aan de orde. (Schouders Eronder, 2020)
   
 • Geldboek voor ondernemers 
  In het Geldboek voor ondernemers vind je alle basisinformatie over geldzaken, financiering vinden, administratie en belastingen. (KvK)