Werkwijzer

Debiteurenbeheer Bbz

Cover Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) geeft zelfstandigen financiƫle steun en begeleiding om een bedrijf te starten of om een bedrijf door een moeilijke periode te helpen. Het Bbz bevordert duurzame uitstroom uit een bijstandsuitkering en voorkomt instroom in de bijstand, onder andere met leningen voor bedrijfskapitaal. Om de uitvoering van het Bbz te kunnen verantwoorden en betaalbaar te houden moeten die leningen ook worden afgelost. Succesvol debiteurenbeheer is daarvoor cruciaal. De Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz is een update van de gelijknamige werkwijzer uit september 2012.

Korte samenvatting

Effectief debiteurenbeheer bij de uitvoering van het Bbz vraagt veel van gemeenten: het heeft een harde en een zachte kant en vereist inzet van verschillende disciplines, specialismen en vaardigheden. Deze werkwijzer bundelt de ervaringen van onderzoekers en gemeenten om vakmanschap en methodisch werken bij debiteurenbeheer te vergroten. Klantmanagers Bbz en medewerkers debiteurenbeheer krijgen tips voor een effectieve onderlinge samenwerking en inzicht in hun rol bij alle stappen in het proces. Managers leren de inrichting van het debiteurenbeheer Bbz te kiezen die het best bij hun eigen organisatie past. Ook krijgen ze inzicht in de managementinformatie die nodig is voor sturing en vroegtijdige signalering van problemen. Met de tips in deze werkwijzer verzekeren gemeenten zich van een betere betalingsmoraal bij debiteuren, waardoor ze meer terughalen op openstaande vorderingen.