Meedoen

Banenafspraak

In het sociaal akkoord van 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze 125.000 extra banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers in de marktsector moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren. De overheid moet voor 25.000 mensen banen realiseren.

Ondersteuning door de Programmaraad

In de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt werken Divosa, VNG, UWV en Cedris samen aan het ondersteunen en realiseren van de banenafspraak. De Programmaraad informeert betrokken partijen, ontwikkelt instrumenten en organiseert bijeenkomsten. Op de website van de Programmaraad vind je meer informatie over de banenafspraak. Kies hieronder een onderwerp.

Laatste nieuws

meer nieuws over de banenafspraak

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt