Bestaanszekerheid

Vereenvoudiging inkomensondersteuning mensen (VIM)

Ondanks alle inspanningen om afzonderlijke regelingen en dienstverlening te vereenvoudigen, lopen mensen regelmatig vast. Dit komt omdat zij het overzicht niet hebben, niet weten waar ze wat kunnen aanvragen en omdat regelingen onvoorspelbaar op elkaar inwerken. Dit zet de bestaanszekerheid onder druk en niet zelden leidt dit tot (problematische) schulden. Mensen zijn soms ook huiverig om (meer) te gaan werken, omdat zij geen beeld hebben of ze erop vooruitgaan.

Het kabinet heeft eerder opdracht gegeven tot het programma VIM (Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen), dat is gestart per 1 juli 2023. De focus ligt op verbeteringen in de samenloop van verschillende inkomensregelingen. Het programma ontwikkelt scenario’s voor een eenvoudigere inkomensondersteuning op de lange termijn. Ook pakt het programma knelpunten op die ontstaan als mensen te maken hebben met een samenloop van regelingen.

Wat doet Divosa?

Divosa werkt in dit programma samen met de ministeries van SZW, Financiën, VWS, OCW en BZK en ook UWV, Toeslagen, Belastingdienst, SVB en DUO, gemeenten en ervaringsdeskundigen. Divosa behartigt samen met de VNG de belangen van gemeenten. Als het sociaal stelsel doet wat het moet doen, namelijk het bieden van een voldoende, voorspelbaar en zeker inkomen, dan verlicht dat de druk op gemeenten.

Meer informatie

Vereenvoudiging sociaal stelsel

Het huidige sociale stelsel is te complex. Inwoners hebben met te veel regelingen te maken, wat leidt tot stress, gezondheidsproblemen en een teruglopend vertrouwen in de overheid. Om ervoor te zorgen dat mensen rond kunnen komen, plakken gemeenten pleisters met allerlei (tijdelijke) regelingen. Het landelijke sociale stelsel verdient reparatie, vindt Divosa.

lees meer

Contactpersoon

Annelie van Manen

procesmanager Vereenvoudiging inkomensondersteuning