Home

Bedrijfsvoering

Goede bedrijfsvoering draagt bij aan een dienstverlening van gemeenten waar de inwoner centraal staat. Tegelijkertijd brengt dit uitdagingen met zich mee. Gemeenten zoeken naar een balans tussen enerzijds de behoeften van inwoners en anderzijds de aandacht voor kosten, (werk)processen en personeel.

Divosa ondersteunt haar leden bij het ontwikkelen van een visie op bedrijfsvoering in het sociaal domein en ook om die te verbeteren. Dat doet Divosa door het delen van kennis en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk van gemeenten.

Laatste nieuws

meer nieuws over bedrijfsvoering

Jos Huijts

procesmanager Bedrijfsvoering en Dienstverlening