Kennis, netwerk en belangenbehartiging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein

Banner Divosa Najaarscongres 2021

Actuele onderwerpen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was één van de regelingen waarmee het kabinet ondernemers ondersteunde tijdens de coronacrisis. Divosa en VNG waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Tozo en hielden de uitvoering ervan in de gaten. Op deze pagina vind je meer informatie.

Veranderopgave inburgering

In de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Samen met de VNG en het ministerie van SZW informeert en ondersteunt Divosa gemeenten om ervoor te zorgen dat zij voorbereid zijn op hun regierol zodat de overgang naar het nieuwe stelsel soepel verloopt.

Rechtshulp en sociaal domein

Het nieuwe stelsel voor rechtsbijstand in 2025 brengt ook voor gemeenten veranderingen met zich mee. Samen met (pilot)gemeenten en het juridisch domein onderzoekt Divosa wat inwoners, rechtshulp en het sociaal domein nodig hebben voor een stelsel dat goed werkt voor iedereen.

Agenda

De overheid onder vuur: zijn we het vertrouwen waard?

VU Divosa Collegereeks 2021

Bijblijven

Sprank

Sprank is hét vakblad voor beslissers in het sociaal domein. Sprank houdt je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, duidt deze ontwikkelingen en biedt een blik over de grenzen van je eigen gemeente. Sprank informeert, opinieert en inspireert.

Meer over Sprank

Nieuwsbrief

Banner nieuwsbrief

Ontvang elke week het belangrijkste nieuws van Divosa. Lees de privacy- en cookieverklaring over het gebruik van je e-mailadres voor de nieuwsbrief.

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, statushouders armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmarks geven (duiding aan) actuele cijfers. Ruim 220 gemeenten leren van elkaar door het verhaal achter de cijfers. Meer over de Divosa Benchmark

Divosa Najaarscongres 2021

Banner Divosa Najaarscongres 2021

De sociale ongelijkheid in Nederland neemt toe. Steeds meer mensen leven in onzekerheid over kansen op werk, een dak boven hun hoofd en betaalbare en toegankelijke zorg. Samen met onder andere Jet Bussemaker, Mariska Kromhout en Barbara Baarsma kijken we naar het grotere plaatje: hoe zorgen we voor een eerlijke kans op een gezond en gelukkig leven voor iedereen? Lees meer en meld je nu aan!