Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

Beroep op BUIG-vangnet in 2016 verdubbeld

woensdag 21 februari 2018

60% van de Nederlandse gemeenten maakt aanspraak op de vangnetregeling voor het bijstandsbudget, meldt de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet in haar jaarverslag. Dat is 32% meer dan het jaar ervoor. De gemeenten ontvangen samen een extra budget van 138 miljoen euro, bijna twee keer zoveel als in 2015. Dat bedrag wordt afgetrokken van het BUIG-budget voor 2018.

Bijeenkomsten van Divosa

Cedris werkatelier

Werk bespaart bijstand

Regio Zuid

Actuele onderwerpen

Schouders eronder voor betere schuldhulpverlening

Banner Schouders eronder

Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft te maken met schulden en dat aantal groeit. Schuldhulpverlening is dus hard nodig. Er gaat veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan nog beter. Het programma Schouders eronder is er om de schuldhulp kennisrijker, professioneler en vernieuwend te maken.

Divosa Vrijdag: Veilige publieke dienstverlening

Man aan balie

Professionals bij gemeenten hebben geregeld te maken met wangedrag van inwoners. Soms leidt het tot agressie en geweld. Geweldsincidenten hebben vaak grote gevolgen, maar ook scheldpartijen en impliciete bedreigingen kunnen ernstig ingrijpen in het leven van de professionals. De gemeente is als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van haar medewerkers, maar hoe kan zij deze goed vormgeven? Daarover gaat deze Divosa Vrijdag op 9 maart in Utrecht.

Werkblad: Van wil naar weg

Werkblad Van wil naar weg

Sommige jongeren vinden het moeilijk om hun eigen toekomstplan te maken en in beweging te komen. Dit werkblad is een hulpmiddel in het gesprek over de stappen naar de toekomst en het maken van een plan.

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmark geeft actuele cijfers van jouw uitvoering én helpt je die te duiden. 

Doe in 2018 gratis mee met de benchmark Armoede & Schulden!

Congressen van Divosa

Banner Divosa Voorjaarscongres 2018

Divosa Voorjaarscongres

De transformatie is in volle gang en in de gemeentelijke uitvoering gaan we samen met partners zorgen voor échte verandering in het sociaal domein. Daarvoor hebben we natuurlijk ruimte en voldoende middelen nodig, maar vooral lef om mensen weer centraal te zetten én vertrouwen in onszelf: wij kunnen deze klus klaren.

Aanmelden voor het Divosa Voorjaarscongres 2018 kan nu al. Meer informatie over het programma volgt later.