Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

Hoe ontwikkelt u een lerende organisatie?

donderdag 19 januari 2017

Burgers aanspreken op eigen kracht vraagt om een nieuwe gemeentelijke koers. Er is maatwerk nodig en samenwerking tussen verschillende disciplines. Dat doet een beroep op het vakmanschap van professionals, maar ook op het leervermogen van gemeenten. Wat betekent zo’n lerende organisatie en hoe ontwikkel je die als leidinggevende? Daarover gaat de Divosa Vrijdag 10 februari.

Actuele onderwerpen

Vakmanschap op de kaart

Screenshot Vakmanschap op de kaart

289 gemeenten werken aan vakmanschap.
Wat doet uw gemeente?

Jongeren op weg naar zelfstandigheid

Jongeren die voor hun 18e levensjaar met jeugdhulp te maken krijgen, lopen grote kans om op een later moment in de bijstand terecht te komen. Voor jongeren met een beperking gaat het vaak om een duurzame periode. Hoe kunnen gemeenten deze jongeren begeleiden vanuit een integrale benadering tussen Werk en Inkomen en Jeugd? Ontdek het tijdens de Divosa Vrijdag op 10 februari 2017.

Meld u aan voor de Divosa Vrijdag

Bijstandsbudget 2015

Gemeenten hadden in 2015 een tekort op hun bijstandsbudget van 105 miljoen. Dat is 1,9% van het totale budget. Voor veel gemeenten zijn de tekorten veel groter. Divosa vraagt het Rijk de financiële risico’s samen met gemeenten te dragen.

Lees de Divosa-monitor Factsheet: bijstands- en participatiebudget 2015

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Helpt gemeentelijke en regionale sociale diensten hun eigen prestaties met elkaar te vergelijken.

U kunt ook uw prestaties meten op Armoede & Schulden.

Congressen van Divosa

Divosa Hoezo congres Handhaven met zorg

Congres Handhaven met zorg

Op 30 januari organiseert Divosa met HOEZO! het congres Handhaven met zorg. Centraal staan de thema's: de ontwikkelingen in het vakgebied binnen het sociaal domein en professionalisering.

Bekijk het programma