Kennis, netwerk en belangenbehartiging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein

Actuele onderwerpen

CoP Gewogen maatwerk

Zes gemeenten, één gemeenschappelijke regeling, twee onderwijsinstellingen, een universiteit, een beroepsvereniging, een kennisinstituut en Divosa slaan de handen ineen om werk te maken van de lerende praktijk. In de CoP Gewogen maatwerk zoeken zij op basis van wetenschappelijke inzichten naar verbetering van de re-integratiepraktijk.

Rechtshulp en sociaal domein

Het nieuwe stelsel voor rechtsbijstand in 2025 brengt ook voor gemeenten veranderingen met zich mee. Samen met (pilot)gemeenten en het juridisch domein onderzoekt Divosa wat inwoners, rechtshulp en het sociaal domein nodig hebben voor een stelsel dat goed werkt voor iedereen.

Veranderopgave inburgering

In de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Samen met de VNG en het ministerie van SZW informeert en ondersteunt Divosa gemeenten om ervoor te zorgen dat zij voorbereid zijn op hun regierol zodat de overgang naar het nieuwe stelsel soepel verloopt.

Bijblijven

Sprank

Sprank is hét vakblad voor beslissers in het sociaal domein. Sprank houdt je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, duidt deze ontwikkelingen en biedt een blik over de grenzen van je eigen gemeente. Sprank informeert, opinieert en inspireert.

Meer over Sprank

Divosa Vraagt Uw Aandacht

Banner nieuwsbrief

Ontvang elke week het belangrijkste nieuws van Divosa. Lees de privacy- en cookieverklaring over het gebruik van je e-mailadres voor de nieuwsbrief.

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, statushouders armoede en schulden? De Divosa Benchmarks geven (duiding aan) actuele cijfers. Ruim 220 gemeenten leren van elkaar. Meer over de Divosa Benchmark

Verhalen uit het sociaal domein

Divosa laat professionals en leidinggevenden uit het sociaal domein aan het woord over hun dagelijkse praktijk. Hun verhalen lees je hier.