Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

Extra Algemene Ledenvergadering op 4 november

Divosa-bestuur draagt Erik Dannenberg voor als voorzitter

donderdag 13 oktober 2016

Het Algemeen Bestuur van Divosa draagt Erik Dannenberg unaniem voor als nieuwe voorzitter. Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op 4 november zal het bestuur de voordracht toelichten en kunnen de leden zich erover uitspreken.

Bijeenkomsten van Divosa

AANDACHT en EENVOUD

Divosa Najaarscongres 2016

Dag van de Uitvoering - regio Noord

Actuele onderwerpen

Jeugd en jongeren

Nederland telt ruim vijf miljoen jongeren van 0 tot 27 jaar. Verreweg de meesten redden zich prima. Zij groeien op in een stabiele omgeving, gaan probleemloos van school naar werk en leveren hun bijdrage aan de samenleving. Bij een deel van deze groep, ongeveer 15 procent, gaat dit niet vanzelf. Zij hebben hierbij extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld van de gemeente.

Eerste Hulp bij Onderzoek

Wilt u in uw gemeente ook aan de slag met onderzoek, maar heeft u hulp nodig bij de opzet en uitwerking hiervan? Maak gebruik van de dienst van Divosa: Eerste Hulp bij Onderzoek.

Naar Eerste Hulp bij Onderzoek

Vluchtelingen

Op 10 juni stond de Divosa Vrijdag in het teken van de integratie van vluchtelingen. Gemeenten Enschede, Utrecht en Houten vertelden over hun succesvolle aanpakken. Ook leverde de bijeenkomst lobbypunten op voor Divosa en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein. 

Lees het verslag

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Helpt gemeentelijke en regionale sociale diensten hun eigen prestaties met elkaar te vergelijken.

Vanaf 2016 kunt u ook meten op Armoede & Schulden.

Congressen van Divosa

Divosa Najaarscongres 2016

Divosa Najaarscongres 2016

donderdag 17 november 2016 | Eindhoven