Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

Vernieuwde Werkwijzer Diagnose-instrumenten online

donderdag 23 februari 2017

Overweegt uw gemeente een diagnose-instrument te gaan gebruiken? Een goede diagnose is immers belangrijk bij het selectief inzetten van re-integratiemiddelen en draagt bij aan methodisch werken binnen het sociaal domein. De eerste Werkwijzer Diagnose-instrumenten was van 2013. De deze week bij Divosa verschenen geheel vernieuwde versie beschrijft en vergelijkt zeven gangbare diagnose-instrumenten, aangevuld met ervaringen van klantmanagers.

Bijeenkomsten van Divosa

Samen uit, samen thuis

Divosa Voorjaarscongres 2017

Meld u voor 31 maart aan en profiteer van de vroegboekkorting!

Actuele onderwerpen

Vakmanschap op de kaart

Screenshot Vakmanschap op de kaart

289 gemeenten werken aan vakmanschap.
Wat doet uw gemeente?

Psychische aandoeningen en lvb

Uit onderzoek blijkt dat betaald werk psychische gezondheid en herstel bevordert. Maar toeleiding naar werk (of participatie) vraagt dan wel om andere kennis en vaardigheden van klantmanagers. Die kunnen professionals opdoen en oefenen tijdens de driedaagse training van Divosa: Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen op 4, 11 en 20 april 2017.

Meld u aan voor de driedaagse training

Bijstandsbudget 2015

Gemeenten hadden in 2015 een tekort op hun bijstandsbudget van 105 miljoen. Dat is 1,9% van het totale budget. Voor veel gemeenten zijn de tekorten veel groter. Divosa vraagt het Rijk de financiële risico’s samen met gemeenten te dragen.

Lees de Divosa-monitor Factsheet: bijstands- en participatiebudget 2015

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Helpt gemeentelijke en regionale sociale diensten hun eigen prestaties met elkaar te vergelijken.

U kunt ook uw prestaties meten op Armoede & Schulden.

Congressen van Divosa

Banner Congres Vluchtelingen

Congres Vluchtelingen

20 april 2017 | Leiden

Maak kennis met vernieuwende praktijkvoorbeelden die laten zien wat werkt vanaf 'dag één'.

Banner Divosa Voorjaarscongres 2017

Divosa Voorjaarscongres 2017

15 en 16 juni 2017 | Maastricht

Meld u snel aan, voor 31 maart, en profiteer van de vroegboekkorting!