Vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein

Cedris-onderzoek voedt twijfel over noodzaak loondispensatie

donderdag 22 maart 2018

Gemeenten vragen zich sterk af of invoering van loondispensatie een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengt. Hoewel het Cedris-onderzoek zich richt op werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking op basis van loonkostensubsidie (LKS) in dienst hebben, voeden de uitkomsten de twijfel. Een belangrijk ander argument is dat LKS bijdraagt aan volwaardig, gemotiveerd en duurzaam werknemerschap. Daarom pleit Divosa ervoor om loonkostensubsidie te behouden.

Bijeenkomsten van Divosa

Commissie Handhaving

Actuele onderwerpen

Schouders eronder voor betere schuldhulpverlening

Banner Schouders eronder

Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft te maken met schulden en dat aantal groeit. Schuldhulpverlening is dus hard nodig. Er gaat veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan nog beter. Het programma Schouders eronder is er om de schuldhulp kennisrijker, professioneler en vernieuwend te maken.

Divosa Vrijdag: Meer jonggehandicapten aan het werk … of toch niet?

Jonggehandicapten worden via de Participatiewet sneller aan werk geholpen dan via de oude Wajong. Uit onderzoek blijkt dat er 5 procent meer uitstroom is vanuit de P-wet, met name op basis van deeltijdbanen, tijdelijke contracten en flexwerk. Dat klinkt hoopvol, maar is dat het ook? Tijdens de Divosa Vrijdag van 20 april gaan we daar dieper op in.

Vakmanschap op de kaart

Vakmanschap op de kaart Apeldoorn

Om burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken gemeenten continu aan hun eigen professionaliteit en effectiviteit. Divosa zet de activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein op de kaart.

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmark geeft actuele cijfers van jouw uitvoering én helpt je die te duiden. 

Doe in 2018 gratis mee met de benchmark Armoede & Schulden!

Congressen van Divosa

Banner Divosa Voorjaarscongres 2018

Divosa Voorjaarscongres

De transformatie is in volle gang en in de gemeentelijke uitvoering gaan we samen met partners zorgen voor échte verandering in het sociaal domein. Daarvoor hebben we natuurlijk ruimte en voldoende middelen nodig, maar vooral lef om mensen weer centraal te zetten én vertrouwen in onszelf: wij kunnen deze klus klaren.

Aanmelden voor het Divosa Voorjaarscongres 2018 kan nu al. Meer informatie over het programma volgt later.