Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein

Divosa, VNG en G32 pleiten nogmaals voor meer regie gemeenten op inburgering

woensdag 13 december 2017

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over inburgering en integratie. Samen met de VNG en het stedennetwerk G32 vraagt Divosa aandacht voor de maatregelen die in het regeerakkoord staan rond deze onderwerpen en de gevolgen die deze voor gemeenten hebben.

Bijeenkomsten van Divosa

Project Screening en matching

Best practices uit de regio

Actuele onderwerpen

Factsheet Miljoenennota 2018

Aanbieden koffertje Tweede Kamer

Op Prinsjesdag, 19 september 2017, maakte het (demissionair) kabinet de plannen voor de komende jaren bekend. In deze factsheet zet Divosa de belangrijkste feiten over het macrobudget Participatiewet op een rij.

Informatiesessies Werkwijze Belastingdienst bij schulden

Een groeiend aantal mensen heeft te maken met problematische schulden. Steeds complexere omstandigheden maken het vaak moeilijk om tot een oplossing te komen. Bij wie kun je hiervoor terecht binnen de Belastingdienst? En wat wordt er gedaan om je optimaal te ondersteunen? In vier informatiesessies, georganiseerd in samenwerking met Schouders eronder, stelt de Belastingdienst zich voor, informeert over zijn werkwijze en geeft antwoord op vragen.

 

Werkblad: Van wil naar weg

Werkblad Van wil naar weg

Sommige jongeren vinden het moeilijk om hun eigen toekomstplan te maken en in beweging te komen. Dit werkblad is een hulpmiddel in het gesprek over de stappen naar de toekomst en het maken van een plan.

Diensten van Divosa

Divosa Benchmark

Doe in 2018 gratis mee met de benchmark Armoede & Schulden!

Congressen van Divosa

Banner Divosa Najaarscongres 2017

Divosa Najaarscongres 2017

Life happens when you’re busy making other plans zei John Lennon. Dat geldt zeker voor het sociaal domein. Terwijl in de ene hoek plannen worden gesmeed, groeien elders nieuwe initiatieven en moddert men weer ergens anders verstandig door. En ondertussen ontstaat een nieuw sociaal domein. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes zoomden we tijdens het Divosa Najaarscongres in op wat er speelt binnen en buiten ons vertrouwde blikveld. Lees hier het verslag.