Vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein

Gemeenten en rijk samen aan zet in sociaal domein

donderdag 15 maart 2018

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving is lokaal meer samenwerking in de zorg en ondersteuning nodig. Daarnaast zal het rijk de kennisinfrastructuur moeten versterken, zodat alle betrokken partijen kunnen leren van wat wel en niet goed werkt. Dat schrijft Kim Putters in zijn essay ‘Een lokaal sociaal contract. Voorwaarden voor een inclusieve samenleving’ dat op 15 maart verscheen.

Actuele onderwerpen

Schouders eronder voor betere schuldhulpverlening

Banner Schouders eronder

Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft te maken met schulden en dat aantal groeit. Schuldhulpverlening is dus hard nodig. Er gaat veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan nog beter. Het programma Schouders eronder is er om de schuldhulp kennisrijker, professioneler en vernieuwend te maken.

Divosa Vrijdag: Meer jonggehandicapten aan het werk … of toch niet?

Jonggehandicapten worden via de Participatiewet sneller aan werk geholpen dan via de oude Wajong. Uit onderzoek blijkt dat er 5 procent meer uitstroom is vanuit de P-wet, met name op basis van deeltijdbanen, tijdelijke contracten en flexwerk. Dat klinkt hoopvol, maar is dat het ook? Tijdens de Divosa Vrijdag van 20 april gaan we daar dieper op in.

Vakmanschap op de kaart

Vakmanschap op de kaart Apeldoorn

Om burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken gemeenten continu aan hun eigen professionaliteit en effectiviteit. Divosa zet de activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein op de kaart.

Diensten van Divosa

Banner Divosa Benchmark

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmark geeft actuele cijfers van jouw uitvoering én helpt je die te duiden. 

Doe in 2018 gratis mee met de benchmark Armoede & Schulden!

Congressen van Divosa

Banner Divosa Voorjaarscongres 2018

Divosa Voorjaarscongres

De transformatie is in volle gang en in de gemeentelijke uitvoering gaan we samen met partners zorgen voor échte verandering in het sociaal domein. Daarvoor hebben we natuurlijk ruimte en voldoende middelen nodig, maar vooral lef om mensen weer centraal te zetten én vertrouwen in onszelf: wij kunnen deze klus klaren.

Aanmelden voor het Divosa Voorjaarscongres 2018 kan nu al. Meer informatie over het programma volgt later.