Projecten

Kinderarmoede

Samenwerken aan de aanpak van

Niet alleen kunnen kinderen in armoede vaak niet meedoen met sport en andere activiteiten, ze komen ook minder makkelijk mee op school, ontwikkelen zich minder goed en ervaren vaker gezondheidsproblemen. Gemeenten hebben een sleutelrol bij de bestrijding van kinderarmoede. Daarvoor is samenwerken met ketenpartners en inwoners heel belangrijk. Divosa ondersteunt gemeenten in hun aanpak van kinderarmoede en hun bijdrage aan het duurzaam verstevigen van bestaanszekerheid.

Vanuit deze samenwerking zijn de afgelopen jaren verschillende handreikingen ontwikkeld voor verschillende domeinen. Een handreiking voor het sociaal domein, de jeugdgezondheid en het onderwijs. In 2023 verscheen een overkoepelend draaiboek om de samenwerking tussen deze domeinen te versterken.

Lees verder

Contactpersoon

Kim Houben

procesmanager Bestaanszekerheid, Armoede en Schulden