‘Elk kind verdient het om gezien te worden’

Kinderarmoede

Zij is sociaal werker bij welzijnsorganisatie Amaryllis in Leeuwarden, hij is ervaringsdeskundige. Sietske Nettinga en Martin Pragt hebben er allebei mee te maken: kinderarmoede. En dat werkt een leven lang door. Wat is er volgens Sietske en Martin nodig om kinderarmoede aan te pakken?

lees meer

Alle verhalen

Verhalenreeks Lokaal samenwerken

In maart 2023 verscheen de handreiking Lokaal samenwerken in de aanpak van kinderarmoede. Hierbij hoort onderstaande verhalenreeks.

 • ‘Kinderarmoede aanpakken met hulp van een organisatienetwerk’
  Patrick Kenis, hoogleraar public governance, over samenwerking bij de aanpak van kinderarmoede. Als hoogleraar public governance richt Patrick Kenis zich onder andere op organisatienetwerken. Het organisatienetwerk is een steeds vaker voorkomende samenwerkingsvorm. Kort gezegd komt het erop neer dat er waarde wordt gecreëerd door organisaties die in een netwerk samenwerken.
   
 • ‘Elk kind verdient het om gezien te worden’
  Martin Pragt, ervaringsdeskundige en Sietske Nettinga, sociaal werker, over wat er nodig is om kinderarmoede aan te pakken. In Nederland groeit één op de dertien kinderen op in armoede. Wat heeft zo’n kind nodig? Welke hulp kan een verschil maken? Zowel Sietske als Martin is daar heel helder over.
   
 • ‘Alles begint met een gesprek’
  Mohamed Mounji, voorzitter wijkcentrum en Marcel Swart, sociaal beheerder, over wie er nodig is bij het aanpakken van kinderarmoede. Mohamed Mounji bouwde in twaalf jaar tijd wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem uit tot een bloeiende plek waar kinderen samen huiswerk maken en sporten, leren koken en schilderen. Marcel Swart is sociaal beheerder van buurtcentrum De Ruimte in Almere Poort. Hoe kijken zij aan tegen de vraag: wie kan het doen, bij de aanpak van kinderarmoede?
   
 • ‘Aandacht voor kinderarmoede is hard nodig’
  Noor Waardijk, pedagoog en projectleider bij de gemeente Almere, over de vraag: kunnen de professionals hun werk doen? Noor heeft armoede als specialisme. Dat kinderarmoede een breed probleem is, wordt lang niet altijd herkend. Totdat ze doorvraagt. Daarom heeft het Jeugdeducatiefonds samen met Almeerse scholen de ‘Handreiking omgaan met armoede op scholen’ ingevoerd. Ook Noor was hierbij betrokken.
   
 • ‘Uit het netwerk komt de oplossing’
  Strategisch adviseur Peter Baetsen over wat er nodig is om een netwerk te bestendigen. Kinderarmoede aanpakken is een duursport, zegt strategisch adviseur Peter Baetsen. Hij is specialist als het gaat om werken in een organisatienetwerk. Een organisatienetwerk kan professionals snel verder helpen bij een zorgvraag waar ze zelf niet uitkomen. Lees verder >

Verhalenreeks Gemeentelijke aanpak kinderarmoede

In juni 2021 is de Handreiking omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein verschenen. Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals in het gemeentelijk sociaal domein om armoede te signaleren en kinderen, jongeren en ouders in armoede te ondersteunen en stimuleren. Bij deze handreiking hoort ook een verhalenreeks.

Extra inspiratie

 • Goudeerlijke verhalen
  In de kalender 'Goudeerlijke verhalen' van de gemeenten Roosendaal vind je de verhalen van kinderen en jongeren in Roosendaal die opgroeien met minder geld. Wie zijn deze kinderen? Wat vinden ze leuk om te doen? En waar lopen ze tegenaan? De verhalen tonen de wereld achter de cijfers over kinderen en jongeren die opgroeien met minder geld.

Verslagen bijeenkomsten

 • Verslag lancering handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
  Op 22 juni werd de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd. Carsten Herstel, directeur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Alexandra Bartelds, directeur Divosa, namen de handreiking digitaal in ontvangst. Verschillende betrokken professionals reflecteerden op het thema kinderarmoede in het sociaal domein, schetsten wat nodig is om er echt mee aan de slag te gaan en hoe de handreiking daarbij kan helpen. 
   
 • Werkende armen - (her)kennen we die?
  In de gesprekken die Divosa met gemeenten voert, gaat het regelmatig over werkende armen. Bijvoorbeeld in het licht van de gemeentelijke aanpak voor kinderen die opgroeien in armoede. Zo’n 40% van die kinderen heeft ouders met een betaalde baan. Sommigen werken zelfs 40 uur per week. Tijdens de Divosa Vrijdag op 20 november stond die groep werkende armen centraal: wie zijn het en wat kunnen gemeenten voor ze betekenen? Hierover spraken Astrid Huygen (Stichting Leergeld), Sabrina Keinemans (Hogeschool Zuyd), Louis Polstra (Hanzehogeschool) en Jeanette Giskes (Avres) onder leiding van Kim Houben (Divosa) met 45 Divosa-leden en andere genodigden. Romke Steensma & Kattelijn Woutman (gemeente Groningen) verzorgden de interactieve deelsessies. (Divosa, november 2020) 
   
 • Sprank Meet-up over de aanpak kinderarmoede
  Op 2 oktober was de digitale Sprank Meet-up plaats over de aanpak van kinderarmoede in gemeenten. Die bijeenkomst ging verder waar het artikel 'Met een nieuwe fiets of een dagje uit zijn we er niet' in Sprank #6-2020 gebleven was.  (Divosa, oktober 2020)

 

 • Publieksacademie Kinderarmoede Leeuwarden over verborgen armoede 
  Op 15 september vond in Leeuwarden voor het eerst sinds maart een fysieke publieksacademie kinderarmoede plaats. Dankzij de input van o.a. de Kinderombudsman, ervaringsdeskundigen, een kinderarts en de gemeente Leeuwarden was het een vruchtbare avond om tot werkbare oplossingen te komen in de aanpak van kinderarmoede. (Alliantie Kinderarmoede, september 2020)