Bestaanszekerheid

Armoede

Mensen in armoede hebben te weinig mogelijkheden om volwaardig mee te doen in onze samenleving. Om armoede in Nederland te bestrijden, is het nodig dat het Rijk, gemeenten en andere partijen integraal samenwerken aan duurzame oplossingen. Nu is die rolverdeling diffuus geraakt door verschillende crises. Divosa verbindt gemeenten en het Rijk met elkaar. Ook ondersteunt Divosa gemeenten door het delen van kennis en ervaringen uit de uitvoering.

Samenwerken aan de aanpak van kinderarmoede

In het project ‘Samenwerken aan de aanpak van kinderarmoede’ werkt Divosa samen met onderwijs, jeugdgezondheidszorg, sociaal werk en gemeenten om op lokaal niveau een succesvolle aanpak rond kinderarmoede te ontwikkelen.

lees meer

Laatste nieuws

meer nieuws over armoede

Contactpersoon

Kim Houben

procesmanager Bestaanszekerheid, Armoede en Schulden