Home

Financiën

Gemeenten hebben voldoende geld nodig om hun beleid in het sociaal domein uit te voeren. Daarbij hoort een financieringsmodel dat aansluit op de uitgaven van gemeenten, zonder perverse prikkels en met mogelijkheid tot integrale dienstverlening. Al langere tijd kampen veel gemeenten met tekorten en leidt de verdeelsystematiek tot onzekerheid bij gemeenten. Divosa pleit voor voldoende macrobudget, een verdeelsystematiek die past bij de gemeentelijke uitgaven en op den duur ook bij de beloofde beleidsvrijheid van gemeenten.

Contactpersoon