Financiën

Financiën sociaal domein

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid voor hun uitgaven in het sociaal domein, bijvoorbeeld om uitkeringen te betalen aan inwoners. Daarnaast ontvangen gemeenten geld om de uitvoering van regelingen te bekostigen, bijvoorbeeld voor personeel en ict. Divosa vindt het belangrijk dat het budget voor de uitgaven in het sociaal domein toereikend, stabiel en voorspelbaar zijn.

lees meer over Financiën sociaal domein

Stapeling uitgaven sociaal domein 2015-2020

Geactualiseerde analyse in opdracht van Divosa en Drechtsteden naar de mogelijke stapeling van uitgaven binnen verschillende onderdelen van het sociaal domein

lees meer
Cover rapportage Stapeling uitgaven sociaal domein

Contactpersoon