Miljoenennota 2023

Op dinsdag 20 september heeft het kabinet haar plannen met bijbehorende begrotingen ontvouwd. Divosa geeft hier een analyse van de Miljoenennota en de gevolgen daarvan op het sociaal domein. Kunnen gemeenten met deze plannen en budgetten uit de voeten en is het voldoende om mensen in kwetsbare situaties voldoende te helpen?

lees meer

Alle beleid en onderzoek

Beleid & wetgeving

Onderzoek

 • Onderzoek naar de (toekomstige) kosten van beschut werk
  Op dit moment worden de begeleidingskosten van beschut werkers betaald uit het P-budget. Omdat dit aantal de komende jaren gaat stijgen, neemt de belasting van deze begeleidingskosten alleen maar toe met als effect dat er onvoldoende geld overblijft om andere bijstandsgerechtigden leer-werktrajecten aan te bieden. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de werkelijke kosten van beschut werk.
   

 • Jeugdzorg blijft duur maar Wmo explodeert 
  Onderzoek in opdracht van Divosa, NDSD en VNG naar de financiële staat van het sociaal domein van Nederlandse gemeenten in 2020 (rapport • BDO • maart 2022)
   
 • Stapeling uitgaven sociaal domein 2015-2020 
  Geactualiseerde analyse in opdracht van Divosa en Drechtsteden naar de mogelijke stapeling van uitgaven binnen verschillende onderdelen van het sociaal domein (rapport • Berenschot • februari 2022)