Projecten

Community of Practice Inburgering

De Wet inburgering 2021 (Wi2021) geeft gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. De Wi2021 is een lerend stelsel. Divosa faciliteert dit leren op uitvoeringsniveau onder meer met Community's of Practice. Doel is om samen de dienstverlening aan inburgeraars te verbeteren.

Deze Community's bieden gemeenten en partners een platform om kwesties in de uitvoering van inburgering met elkaar te delen, samen te zoeken naar oplossingen en van elkaar te leren.

meer over inburgering

Verhalen

Divosa tekent verhalen op van deelnemers aan de diverse Community's of Practice Inburgering. Wat levert het leren in de praktijk hen op? Hoe bevalt het om je met uitvoerders vanuit diverse organisaties te buigen over vraagstukken rond de uitvoering van inburgering?

Lees de verhalen > 

Meer over de Community's of Practice Inburgering

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de Nieuwsbrief Inburgering in uitvoering en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en resultaten uit de CoP's Inburgering.

‘Het mooie is dat we meteen aan de slag kunnen’

Community of Practice Inburgering

Samen leren vanuit de praktijk. Dat is de kern van de Community of Practice (CoP) Inburgering - Klantmanagers. ‘Je hoeft de wet niet meteen te veranderen om te zorgen dat sommige dingen beter gaan. Soms zit het hem in dingen als een betere samenwerking,’ vertellen Communitytrekker Connie de Neef en deelnemer Amer Al Shaar. Uit het hele land leren klantmanagers over de Wi2021. ‘We delen hele beleidsstukken met elkaar.’

lees meer

Contactpersoon