Divosa en het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) roepen gemeenten op om de Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten in te vullen. 

Dit jaar ligt de focus van het onderzoek op participatie en de weg naar werk. Eén van de doelstellingen binnen de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. In de monitor wordt ook stilgestaan bij statushouders die nog vallen onder de Wet inburgering 2013. De monitor geeft inzicht hoe gemeenten inburgering vormgeven en tegen welke uitdagingen zij aanlopen. Resultaten worden gebruikt bij (beleids)ontwikkeling en evaluatie.

Doe mee

De vragenlijst kan worden ingevuld door één vertegenwoordiger per gemeente. Dat kan een beleidsmedewerker en/of uitvoerende medewerker zijn, die zicht heeft op het beleid en uitvoering van de Wet inburgering. Invullen kost ongeveer 45minuten en de antwoorden worden anoniem geanalyseerd. Je kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk vrijdag 12 april. 

Heb je vragen over het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met Youp Dusault van het Kennisplatform Inclusief Samenleven, via ydusault@verwey-jonker.nl of 06-48578962.

Eerdere rapportages

Dit is het negende jaar op rij dat de KIS-monitor wordt uitgevoerd. Hier kun je de rapportages voor de voorgaande jaren terugvinden: 20232022,  20212020201920182017 en 2016.

Contactpersoon