Home

Bestaanszekerheid

Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid: een bestaan met voldoende en voorspelbaar inkomen, een woning, toegang tot onderwijs en zorg en een buffer voor onverwachte uitgaven. Dit is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Voor veel Nederlanders is dit niet vanzelfsprekend en ontstaan er problematische gevolgen op meerdere levensdomeinen. Bestaanszekerheid is een randvoorwaarde voor het welzijn van alle mensen en voorkomt deze problematische gevolgen.

Gemeenten, Rijk en partners moeten dit integraal oppakken. Divosa ondersteunt haar leden daarbij met kennis, netwerk en belangenbehartiging op thema’s als armoedebestrijding, schuldhulpverlening en inburgering.

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden