Medewerkers

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden

Als procesmanager verbind ik mensen met elkaar met kennis en ervaringen rond de thema’s schulden en bestaanszekerheid.

Mijn belangrijkste dossiers zijn energiearmoede en het programma geldzorgen, armoede en schulden. Hierin zorgen we dat de belangen van onze leden worden behartigd en ligt de focus op een lange termijnvisie om bestaanszekerheid te borgen. Daarvoor is een gedragen rolverdeling tussen Rijk en lokale overheid nodig, gericht op kwalitatieve dienstverlening die er al is in plaats van allerlei nieuwe projectjes. De belangen haal ik op bij leden door onder andere mijn regiowerk in Zuid-Holland.

Als maatschappelijk werker en filosoof maak ik het allerliefste maatschappelijke impact door denklijnen te doorbreken, te verbinden of te creëren en aan dit resultaat een vorm en uitwerking te geven. Altijd in samenwerking met anderen, om vanuit een basis van collectieve kennis te werken. Dit brengt mij ook altijd in abstracte functies zoals wijkmanager, armoederegisseur en nu bij Divosa procesmanager.

Wat ik leuk vind aan Divosa is dat je dicht op het vuur werkt. Er is de vrijheid om te doen wat goed is (en daar kritisch op te zijn) en dat samen met een groep inspirerende collega’s.

Waar je mij voor kunt bellen 

Je mag me bellen om te sparren, om te vragen of informeren en om goede ideeën te brengen of op te halen. Dat mag over alles gaan en specifiek over bestaanszekerheid, armoede en schulden.

Erica Dekens