Leren en ontwikkelen

Lerende organisatie

Steeds meer gemeenten werken vanuit lerende organisaties in het sociaal domein. Organisaties waarin professionals onderbouwde keuzes maken, daarop reflecteren en bijsturen. Voor lerende organisaties is er geen blauwdruk en ze ontstaan evenmin vanzelf. Divosa onderzoekt samen met haar leden hoe we met kleine stappen lerende organisaties kunnen vormen en welk leiderschap en welke visie daarvoor nodig is.