Een belangrijk fundament van een lerende praktijk is het maken van onderbouwde keuzes. Keuzes op basis van feiten, cijfers, kennis en onderzoek. Op basis van zulke gegevens kunnen gemeenten:

  • hun dienstverlening continu verbeteren;
  • verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Landelijk biedt de optelsom van al die lokale informatie bovendien een goed beeld van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en het Jeugdbeleid in heel Nederland.

Het verhaal achter de cijfers zet aan tot leren: cijfers hebben duiding nodig. Met behulp van benchlearning kunnen gemeenten op zoek naar het verhaal achter de cijfers, daarvan leren en hun organisatie verbeteren.

Kennis en onderzoek

Het duiden van cijfers alleen maakt het sociaal domein echter niet beter en effectiever. Daarom is het belangrijk dat gemeenten toegang hebben tot kennis over 'wat werkt, voor wie en wanneer'.

In en naar het sociaal domein wordt heel veel onderzoek gedaan. Dat levert kennis op waarmee gemeenten hun dienstverlening kunnen verbeteren. Divosa vindt het belangrijk dat kennis uit onderzoek wordt vertaald naar de praktijk én dat de kennis beschikbaar is voor gemeenten.

Lees meer in Data en onderzoek