Home

Wonen en leven

Iedereen heeft recht op een betaalbare en goed onderhouden woning. Een stabiele woonsituatie is een voorwaarde om mee te doen in de samenleving. Het ontbreken daarvan veroorzaakt stress en dat veroorzaakt op den duur gezondheidsproblemen. Door de krapte op de woningmarkt kunnen veel jongeren geen zelfstandig bestaan opbouwen en raken steeds meer mensen dakloos vanwege het gebrek aan voldoende en betaalbare woonruimte. Ook scheidingen kunnen tot dakloosheid leiden.

Bij de aanpak van dit probleem spelen gemeenten een belangrijke en verbindende rol. Divosa wil haar leden hierin ondersteunen en verkent hoe zij in de komende jaren, samen met andere koepelpartijen, van toegevoegde waarde kan zijn.

Onderwerpen

Diederik de Klerk

procesmanager wonen en zorg