Medewerkers

Diederik de Klerk

procesmanager wonen en zorg

Ik houd me bij Divosa bezig met innovatie in het sociaal domein en met name de thema’s preventie en gebiedsgericht werken. 

Ik heb een achtergrond in het implementeren van veranderingen en heb veel ervaring met programmamanagement, projectleiding en beleidswerk. Zo leidde ik het proces om tot een regionale visie te komen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Ik breng mensen bij elkaar om samen een verbetering in het sociaal domein te realiseren.  Bij Divosa zet ik mij in om de kennis over goede voorbeelden te delen en werk ik met andere (koepel)organisaties om samen stappen te zetten. Ook bespreek ik met de ministeries de belangen van onze leden.

Maatschappelijke relevantie is voor mij een belangrijke drijfveer en ik zet mij met de Divosa-leden graag in voor de kwetsbare inwoners van Nederland.

Waar je mij voor kunt bellen

Foto Diederik de Klerk