Bedrijfsvoering

Naleving en handhaving

Naleving en handhaving zorgen ervoor dat zorg en sociale zekerheid op de juiste plekken terecht komt. Met naleving en handhaving kunnen ook kosten worden teruggedrongen en baten worden vergroot. Naleving en handhaving zijn dus onlosmakelijke en logische onderdelen van de dienstverlening voor het sociale domein, maar worden daarin nu nog te weinig geïntegreerd.

Handreiking Gebruik IB-signalen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat gemeenten moeten onderzoeken hoe vaak en welke signalen zij opvragen bij het Inlichtingenbureau en wat de impact hiervan is voor bijstandsgerechtigden. Om gemeenten hierbij te helpen, heeft de VNG een handreiking gemaakt.

lees meer