Instrument Voorkomen niet verwijtbare vorderingen

VNG Naleving heeft in de periode van 2016 – 2020 bij verschillende gemeenten onderzoeken uitgevoerd naar het ontstaan van niet verwijtbare vorderingen. Daarmee ontwikkelde VNG Naleving een instrument om niet verwijtbare vorderingen te voorkomen.

lees meer

Alle hulpmiddelen

Handreikingen 

 • Handreiking Gebruik IB-signalen
  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat gemeenten moeten onderzoeken hoe vaak en welke signalen zij opvragen bij het Inlichtingenbureau en wat de impact hiervan is voor bijstandsgerechtigden. Om gemeenten hierbij te helpen, heeft de VNG een handreiking gemaakt. (VNG, februari 2023)
   
 • Instrument Voorkomen niet verwijtbare vorderingen
  VNG Naleving heeft in de periode van 2016 – 2020 bij verschillende gemeenten onderzoeken
  uitgevoerd naar het ontstaan van niet verwijtbare vorderingen. Daarmee ontwikkelde VNG Naleving een instrument om niet verwijtbare vorderingen te voorkomen. (VNG, februari 2022)
   
 • Handreiking Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland 
  De handreiking beschrijft stapsgewijs hoe het onderzoek het beste kan worden opgestart en ingericht en komt met een effectieve aanpak voor het onderzoek: van selectieproces tot onderzoek tot besluit door gemeente. (UWV, november 2021 | pdf, 537 kB)
   
 • Handreiking Opvragen bankbescheiden Participatiewet 
  Soms vragen gemeenten vanuit hun rol als toezichthouder Participatiewet bankafschriften op van inwoners. Gemeenten willen dat graag zorgvuldig doen maar vinden dat vaak lastig. Daarom heeft VNG Naleving hiervoor een handreiking ontwikkeld. (VNG Naleving, september 2021)
   
 • Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving Wmo 2015 en Jeugdwet 
  Geeft aan de hand van 4 fasen inzicht in alle stappen en activiteiten die nodig zijn voor een effectieve inrichting en uitvoering van de preventie-, toezichts- en handhavingstaken. (VNG, oktober 2020)
   
 • Handreiking Bouwstenen aanpak en samenwerking zorgfraude 
  Hoe richt je als gemeente de aanpak van zorgfraude in? En met welke partijen kun je op welke manier samenwerken? Toezicht Sociaal Domein, VNG Naleving, Informatieknooppunt Zorgfraude en de gemeenten Amsterdam, Noordoostpolder en Zoetermeer ontwikkelden hiervoor een praktische handreiking. (VNG, juni 2020)

Websites