Een zorgelijk gebrek aan daadkracht

De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. Ondanks dat toezichthouders en opsporingsinstanties veel overleg hebben met zorgverzekeraars en gemeenten over vermeende gevallen van zorgfraude, is de pakkans voor fraudeurs laag. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2022.

lees meer

Alle onderzoeken

 • Een zorgelijk gebrek aan daadkracht
  Onderzoek naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding. De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. Ondanks dat toezichthouders en opsporingsinstanties veel overleg hebben met zorgverzekeraars en gemeenten over vermeende gevallen van zorgfraude, is de pakkans voor fraudeurs laag. (Algemene Rekenkamer, april 2022)
   

 • Een wereld te winnen - Over zorgfraude (Wmo 2015 en Jeugdwet)
  De aandacht voor de aanpak van zorgfraude door gemeenten groeit. Casuïstiek en verhalen in de media tonen de noodzaak daarvoor ondubbelzinnig aan. Ze laten ook zien dat de fraude zich in verschillende vormen manifesteert. Het rapport ‘Een wereld te winnen’ geeft inzicht in aard én aanpak van zorgfraude. (VNG, juni 2020)
   
 • Een wereld te winnen - Over zorgfraude (Wmo 2015 en Jeugdwet) 
  Interne versie voor gemeenten en partners, inloggen vereist (VNG, juni 2020)
   
 • Notitie ‘Slimme handhaving in de praktijk’ 
  Om medewerkers te helpen bij het vaststellen van het profiel van uitkeringsgerechtigden is een elektronisch analyse instrument ontwikkeld. In een kleinschalig pilot-onderzoek is deze getest bij één uitvoeringsinstantie. De eerste ervaringen van uitkeringsgerechtigden en medewerkers met het analyse instrument zijn positief. (Instituut Gak, mei 2020)
   
 • Factsheet ‘Slimme handhaving in de praktijk’ 
  ‘Slimme handhaving’ is een nieuw perspectief op handhaving in de sociale zekerheid. In de factsheet staan handreikingen voor de uitvoeringspraktijk. (Instituut Gak, mei 2020)