Vandaag presenteerde de VNG de handreiking ‘Gebruik Inlichtingenbureau-signalen (IB-signalen)’ over de werkwijze van opvragen van signalen bij het Inlichtingenbureau. Deze handreiking kwam tot stand nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de VNG in 2021 naar aanleiding van eigen onderzoek aansprak op de frequentie van opvragen van signalen door gemeenten bij het Inlichtingenbureau.

Gemeenten vragen voor de uitvoering van de Participatiewet maandelijks informatie over bijstandsgerechtigden op bij het Inlichtingenbureau, zogenoemde ‘IB-signalen’, over bijvoorbeeld vermogen, inkomen en voertuigbezit. De AP maakt zich zorgen dat gemeenten bij het standaard maandelijks uitvragen van deze informatie, mogelijk een grotere inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van uitkeringsgerechtigden dan noodzakelijk is. 

Naar aanleiding van dit signaal heeft de VNG een werkgroep samengesteld met privacyjuristen en medewerkers sociaal domein van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Samen hebben zij een afwegingskader opgesteld voor de werkwijze bij het opvragen van IB-signalen: de handreiking Gebruik IB-signalen.

Meer informatie