Het Rijk moet structureel geld beschikbaar stellen om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Twaalf partijen, waaronder gemeenten, provincies, corporaties en bouwers, hebben afspraken gemaakt om dat te bereiken. Alleen zo kan het enorme tekort aan woningen worden ingelopen, zo staat in de zogeheten Uitvoeringsagenda Wonen. 

Divosa steunt de afspraken, want de nood is hoog. De woningcrisis werkt ontwrichtend, tussen woningzoekenden is concurrentie en dat is niet goed voor de tolerantie in de samenleving. In de sociale woningbouw zijn grote wachttijden waardoor jongeren geen zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Mensen met weinig geld kunnen niet huren, laat staat een huis kopen. Volgens Divosa kunnen flexwoningen de druk op de woningmarkt tijdelijk verlichten. Divosa pleit verder voor wettelijke maatregelen die het delen van een woning eenvoudiger maken. Op die manier kunnen bestaande woningen beter worden benut.

Woning voor iedereen

Met de uitvoeringsagenda is tussen de 3 en 5 miljard euro per jaar gemoeid, voor zowel sociale woningbouw, het middensegment als de vrije markt. De uitvoeringsagenda werd op 29 februari overhandigd aan de politiek en het ministerie van BZK. Volgens de 12 partijen moet iedereen in Nederland in een geschikt huis kunnen wonen: jong, oud, alleenstaand, samenwonend, starter of doorstromer. Brede samenwerking is nodig om dat doel binnen bereik te brengen. Deze ambitie stond ook al in de Actieagenda Wonen uit 2021, van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder Divosa.

Meer informatie

Contactpersoon